Strela nosač monitora

Nosač monitora pruža ergonomsko rešenje, koje je pristupačno svakom budžetu bez uštede na bitnim karakteristikama.

  • Dostupan kao jednostruki i dvostruki
  • Dostupne boje: srebrna i bela
  • Nosivost: 10kg po ruci