Ergonomska stolica S Link

Sedište sa komfornim performansama apsolutnog  najviseg nivoa, koje se nastavlja u naslonu, kombinujući u celini, od sedišta do naslona za glavu, jedinstvene i prefinjene linije.

Mehanizmi prilagođavanja veoma visokog kvaliteta, različiti tipovi naslona za ruke, materijale i završne radove vrhunskog asortimana, ništa nije prepušteno slučajevima na ovom izvrsnom sedištu koje kombinuje performanse i dizajn na savršen način.